Συνεργατικά Έγγραφα - Νέα Υπηρεσία του ΠΣΔ

  Τα Συνεργατικά Έγγραφα είναι μια νέα υπηρεσία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την online διαχείριση εγγράφων μέσω διαδικτύου με ασφαλή τρόπο. Τα συστήματα online διαχείρισης εγγράφων υποστηρίζουν τη διαχείριση και την αποθήκευση ηλεκτρονικών εγγράφων μέσω του διαδικτύου. Είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για την Εκπαίδευση, τόσο για τις διευθύνσεις και τα σχολεία, όσο και για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, επειδή υποστηρίζουν τη συνεργατικότητα και την ασφαλή διαμοίραση πληροφοριών. Σας παρέχει αποθηκευτικό χώρο 100GB αρκετό για να αποθηκεύετε τα έγγραφα του σχολείου σας.
  Για να συνδεθείτε στην Υπηρεσία μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://grafis.sch.gr/ και χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. 

Δημοφιλείς αναρτήσεις