10ο Πανελλήνιο Σσνεδρίο Καθηγηηών Πληροφορικής

https://drive.google.com/file/d/0B-u_WG15hytYSDhkVExCVEVUUlE/view?usp=sharing

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα:
«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση –
Ρόλος και Εφαρμογές»
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από 15 έως 17 Απριλίο 2016
στην πόλη του  Ναυπλίου ή της  Κορίνθου.

Δημοφιλείς αναρτήσεις