Εργασίες του 6ου Συνδρείου Πληροφορικής στην Εκπαίδευση6th Conference on Informatics in Education
Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση


Οι εργασίες του τριήμερου συνεδρίου 6th Conference on Informatics in Education - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (δικτυακός τόπος http://di.ionio.gr/cie), ολοκληρώθηκαν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με επιτυχία την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014. Το Συνέδριο, που τελούσε υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., οργανώθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών-ΕΠΥ και εστιάστηκε στην Πληροφορική και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
...
Η οργανωτική επιτροπή σας καλεί στο επόμενο συνέδριο, 7th Conference on Informatics in Education-Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, που θα γίνει 9-11 Οκτωβρίου 2015 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στον Πειραιά. Παρακολουθήστε το δικτυακό τόπο του συνεδρίου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή
Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης
Σχολικος Σύμβουλος ΠΕ19-Πληροφορικής
Δ/νσης ΔΕ Α΄Αθήνας


Δημοφιλείς αναρτήσεις