Ταυτοποίηση υποψηφίων για μεταφορά θέσης επιτυχίας

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας 161532/ΣΤ4 7/10/2014 , σας ενημερώνουμε ότι, η εφαρμογή απόδοσης κωδικών ασφαλείας είναι εν λειτουργία, προκειμένου να μπορούν οι υποψήφιοι μεταφοράς θέσης που έχουν απωλέσει τον κωδικό ασφαλείας τους να μπορούν να αποκτήσουν ένα νέο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις