Δημιουργήστε Αντίγραφα Ασφαλείας

 Όπως όλα τα μηχανήματα έτσι και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν κάποιο χρόνο ζωής. Ειδικά οι υπολογιστές που χρησιμοποιούνται στα σχολεία είναι αρκετά πεπαλαιωμένοι. Για το λόγο αυτό συνιστάτε να κρατάμε αντίγραφα ασφαλείας των εγγράφων μας. Ο πιο απλός τρόπος είναι να τα αποθηκεύουμε σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο (εξωτερικό δίσκος, μνήμη USB).
  Υπάρχουν και αρκετές υπηρεσίες που μας επιτρέπουν να το κάνουμε εξ αποστάσεως. Μια από αυτές είναι η υπηρεσία του ΠΣΔ "Τα αρχεία μου" που διατίθεται σε όλους τους χρήστες(εκπαιδευτικοί, σχολικές μονάδες κ.λ.π.)  του ΠΣΔ. Άλλες γνωστές διαδικτυακές υπηρεσίες είναι dropbox , google drive, joly cloud και πολλές άλλες.

Σας προτρέπουμε να αξιοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να μην χάσετε τα έγγραφα σας.

Είμαστε στη διάθεση σας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις